БЕОГРАДСКИ АСТРОНОМИ У РУМУНИЈИ

          

 

    

 

 

КЊИГА И ФОТОГРАФИЈЕ

           

       

Уредник Милан С. Димитријевић

        

  

CIP

           

      

           

             

Диск припремили Милан С. Димитријевић и Татјана Милованов

     

              

Помогло Министарство просвете, науке и

технолошког развоја Републике Србије

     

        

ISBN 978-86-80019-81-9

тираж: 100

дизајн предње стране диска: Татјана Милованов

издавачи Астрономска опсерваторија Београд и

Астрономско друштво "Руђер Бошковић" 2017.

штампа: Астрономска опсерваторија Београд