НАУЧНИ СКУП

ЂОРЂЕ СТАНОЈЕВИЋ - ЖИВОТ И ДЕЛО

- Поводом 150 година од рођења -

Нови Сад, 10 - 11. октобра 2008.

 

SCIENTIFIC MEETING
ĐORĐE STANOJEVIĆ - HIS LIFE AND WORKS

- The 150th anniversary of his birth -

Novi Sad, 10 - 11 October 2008

          

         

  

         

       

ЗБОРНИК РАДОВА СА ФОТОГРАФИЈАМА

уредништво

Милан С. Димитријевић, главни уредник

Боривој Миросављевић

Војислав Марић

        

       

             

CIP
    

    


Организатор

Српска академија наука и уметности

Огранак у Новом Саду    

Диск припремили Милан С. Димитријевић, Миодраг Дачић и Татјана Милованов

   

   

       

         

Помогло Министарство за образовање, науку и технолошки развој Србије

       

   

   

      

ISBN 978-86-80019-56-7 (АО)

Тираж: 100
Дизајн предње стране диска Татјана Милованов

издавачи Друштво Астронома Србије,

САНУ, огранак у Новом Саду и

Астрономска опсерваторија, Београд 2012