НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ

АСТРОНОМ - ПЕСНИК - ДРУМОВНИК

МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ

          

 

            

      

     

   

CIP

           

      

           

             

Диск припремили Милан С. Димитријевић и Татјана Милованов

     

              

Помогло Министарство просвете, науке и

технолошког развоја Републике Србије

     

        

ISBN 978-86-80019-69-7 (AO)

тираж: 100

дизајн предње стране диска: Татјана Милованов

издавачи Астрономска опсерваторија Београд и

Астрономско друштво "Руђер Бошковић" 2015

штампа: Астрономско друштво "Руђер Бошковић"