ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА

29. МАРТ 2006.

ТУРСКА

          

 

    

 

 

КЊИГА И ФОТОГРАФИЈЕ

           

       

Милан С. Димитријевић

        

  

CIP

           

      

           

             

Диск припремили Милан С. Димитријевић и Татјана Милованов

     

              

Помогло Министарство просвете, науке и

технолошког развоја Републике Србије

     

        

ISBN 978-86-80019-67-3 (AO)

тираж: 100

дизајн предње стране диска: Татјана Милованов

издавачи Астрономска опсерваторија Београд и

Друштво астронома Србије 2014

штампа: Астрономска опсерваторија Београд