РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА X

22 - 26. април 2019, Београд, Србија

 

DEVELOPMENT OF ASTRONOMY AMONG SERBS X

22 - 26 April, 2019, Belgrade, Serbia

          

         

         

             

            

         

                 

CIP
       

     

        
Уредник Милан С. Димитријевић
     
       

Организатор
Астрономско друштво "Руђер Бошковић"

                     

     

       

        

Диск припремили Милан С. Димитријевић и Татјана Милованов

   

   

       

         

Организацију конференције финансијски помогло

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије

       

   

   

      

ISBN 978-86-89035-18-6

Тираж: 100
Дизајн предње стране диска Татјана Милованов

издавач  Астрономско друштво "Руђер Бошковић" 2022

штампа Астрономско друштво "Руђер Бошковић"