РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА II

5 - 7. април 2002, Београд, Србија

 

DEVELOPMENT OF ASTRONOMY AMONG SERBS II

5 - 7 April, 2002, Belgrade, Serbia

          

         

  

         

       

    

             

CIP


Уредник Милан С. Димитријевић


Организатор
Астрономска опсерваторија, Београд    

Диск припремили Милан С. Димитријевић, Миодраг Дачић и Татјана Милованов

   

   

       

         

Издавање диска финансијски помогло

Министарство за просвету и науку Србије

       

   

   

      

ISBN 978-86-80019-48-2 (AO)

Тираж: 100
Дизајн предње стране диска Татјана Милованов

издавачи Астрономска опсерваторија Београд и

Друштво астронома Србије 2011