РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА VI

22 - 26. април 2010, Београд, Србија

 

DEVELOPMENT OF ASTRONOMY AMONG SERBS VI

22 - 26 April, 2010, Belgrade, Serbia

          

         

  

         

       

    

             

CIP


Уредник Милан С. Димитријевић


Организатор
Астрономско друштво "Руђер Бошковић"    

Диск припремили Милан С. Димитријевић и Татјана Милованов

   

   

       

         

Организацију конференције финансијски помогло

Министарство за науку и технолошки развој Србије

       

   

   

      

ISBN 978-86-80019-43-7 (АО)

Тираж: 100
Дизајн предње стране диска Татјана Милованов

издавачи Астрономска опсерваторија Београд и

Астрономско друштво "Руђер Бошковић" 2011