РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА IX

18 - 22. април 2017, Београд, Србија

 

DEVELOPMENT OF ASTRONOMY AMONG SERBS IX

18 - 22 April, 2017, Belgrade, Serbia

          

         

         

             

            

         

                 

CIP
       

     

        
Уредник Милан С. Димитријевић
     
       

Организатор
Астрономско друштво "Руђер Бошковић"

    

     

       

        

Диск припремили Милан С. Димитријевић и Татјана Милованов

   

   

       

         

Организацију конференције финансијски помогло

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије

       

   

   

      

ISBN 978-86-89035-10-0 (АДРБ)

Тираж: 100
Дизајн предње стране диска Татјана Милованов

издавачи  Астрономско друштво "Руђер Бошковић" и

Астрономска опсерваторија Београд 2018

штампа Астрономско друштво "Руђер Бошковић"