РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА III

Београд, Србија, 25 - 28. април 2004. 

 


ПОЧЕТНА РАДОВИ ФОТОГРАФИЈЕ


Штампана верзија публикације Астрономског друштва "Руђер Бошковић" бр. 6 (2005): прва страна | impressum

 

     

АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА У БЕОГРАДУ  ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ

 

[pdf]

Милан Радованац: 

Како је бирана локација за Aстрономску опсерваторију - нереализовани пројекат на Фрушкој Гори

 

[pdf]

Милан С. Димитријевић и Michael P. Seiler: 

Наша преписка о Астрономској опсерваторији  у 1941. и 1942. години

 

[pdf]

Милан Радованац: 

Астрономска опсерваторија у Београду од 1945. до 1955. године

 

[pdf]

Милан Радованац: 

Милутин Миланковић и Астрономска опсерваторија у Београду

 

[pdf]

Миодраг Дачић

Меридијански круг београдске Опсерваторије

 

[pdf]

Милан Радованац: 

Библиотека Астрономске опсерваторије у Београду

 

[pdf]

Милан С. Димитријевић

О посетама српских астронома Астрономској опсерваторији у Букурешту

 

[pdf]

Милан С. Димитријевић

Београдска астрономска опсерваторија у 2001. години

 

 

АСТРОНОМСКА ДРУШТВА, ПОПУЛАРИЗАЦИЈА И ОБРАЗОВАЊЕ

 

[pdf]

Наташа Станић

Београдски планетаријум 35 година рада

 

[pdf]

Jaroslav Francisty: 

Подружнице Астрономског друштва "Руђер Бошковић" на  територији Војводине и њихов значај у раду Астрономског друштва 1954-1974.

 

[pdf]

Дејан Максимовић: 

Природњачко друштво Геа и астрономија

 

[pdf]

Боривоје Јовановић

Астрономија у Републици Србској

 

[pdf]

Никола Божић

Тридесет година астрономије у Ваљеву

 

[pdf]

Милан С. Димитријевић, Лука Ч. Поповић, Зоран Симић, Предраг Јовановић, Ненад Миловановић и Еди Бон: 

Огранак Југославија  међународног астрономског института "Исак Њутн"


 

НАУЧНИЦИ, ПЕДАГОЗИ, ПОПУЛАРИЗАТОРИ

 

[pdf]

Александар Томић

Руђер Бошковић и честично - таласни дуализам 

 

[pdf]

Божидар Д. Јовановић: 

Дионисије Новаковић и астрономија

 

[pdf]

Божидар Д. Јовановић

Ђорђе Глибоњски и астрономија

 

[pdf]

Радомир Ђорђевић

Философија науке Косте Стојановића

 

[pdf]

Радомир Ђорђевић и Слободан Нинковић

Развој физике и астрономије у Србији: допринос Светозара Д. Видаковића

 

[pdf]

Jaroslav Francisty: 

Проф. др Живојин Ћулум (1911-1991) педагог и популаризатор астрономије

 


КУЛТУРА, ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И АСТРОНОМИЈА

 

[pdf]

Борислав Јовановић

Жртвена конструкција из кнежевске некрополе у Атеници код Чачка, пример мерења времена у старијем гвозденом добу централног Балкана

 

[pdf]

Јован Анђић, Војислава Протић-Бенишек и Слободан Нинковић:

О одређивању датума Карађорђевог рођења

 

[pdf]

Веселка Трајковска: 

Из архивске грађе: један документ о реформи календара

 

[pdf]

Милан С. Димитријевић

Да ли је Новојулијански календар  усвојен у Константинопољу 1923. године Миланковићев, Миланковић-Трпковићев или Трпковић-Миланковићев?

 

[pdf]

Никола Божић

Прилог етноастрономским истраживањима у Ваљевском крају

 

[pdf]

Никола Божић и Слободан Нинковић

Етноастрономска истраживања у околини Пирота

 

[pdf]

Божидар Д. Јовановић: 

Српски називи за сазвежђа и звезде

 

 

КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ И АСТРОНОМИЈА  

 

[pdf]

Миливој Анђелковић

Космичко у новијој српској књижевности

 

[pdf]

Миливоје Павловић

Космичко у српској књижевној неоавангарди

 

[pdf]

Никола Цветковић

Космичко поетске и поетичке визије са освртом на ''Космички цвет''

 

[pdf]

Радован Илић:

Космичке визије у делима сликара Сретка  Дивљана и младих графичара