РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА VII

18 - 22. април 2012, Београд, Србија

 

DEVELOPMENT OF ASTRONOMY AMONG SERBS VII

18 - 22 April, 2012, Belgrade, Serbia

          

         

         

         

       

Штампана верзија публикације Астрономског друштва "Руђер Бошковић", бр. 13 (2014): 

књига | корице | прва страна | impressum  

      

         

Астрономска опсерваторија у Београду – прилози за историју

      

[pdf]

Милан Јеличић

ACТРОНОМСКА И МЕТЕОРОЛОШКА ОПСЕРВАТОРИЈА У БЕОГРАДУ И ЊЕН АСТРОНОМСКИ РАД ДО КРАЈА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

        

[pdf]

Милан Радованац

ПРОЈЕКТИ АРХИТЕКТЕ ЈАНА ДУБОВОГ У КОМПЛЕКСУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОГРАДУ

          

[pdf]

Милан Радованац

ПРОЈЕКТОВАНИ А НЕРЕАЛИЗОВАНИ РЕЉЕФИ И НАТПИСИ ЈАНА ДУБОВОГ НА ОБЈЕКТИМА АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОГРАДУ

       

[pdf]

Милан Радованац

МУЗЕНОВИ НА АСТРОНОМСКОЈ ОПСЕРВАТОРИЈИ У БЕОГРАДУ

        

[pdf]

Милан Радованац, Слободан Нинковић

ПОДСЕЋАЊЕ НА ЈЕДНО ДАВНАШЊЕ ПРИЗНАЊЕ АСТРОНОМСКОЈ ОПСЕРВАТОРИЈИ У БЕОГРАДУ

         

[pdf]

Милан Радованац

ЈОШ ЈЕДАН ОСВРТ НА САРАДЊУ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОГРАДУ СА ОПСЕРВАТОРИЈОМ ХВАР

          

[pdf]

Милан Радованац

О ЗИДНИМ НОВИНАМА НА АСТРОНОМСКОЈ ОПСЕРВАТОРИЈИ У БЕОГРАДУ И ЊИХОВИМ САРАДНИЦИМА

           

[pdf]

Милан Радованац

НЕОСТВАРЕНА ИДЕЈА ПРОФ. ЖИВОЈИНА ЋУЛУМА

           

[pdf]

Милан Радованац

ДА НЕ БУДУ ЗАБОРАВЉЕНИ – АСИСТЕНТИ, СТРУЧНИ САРАДНИЦИ, ТЕХНИЧКИ САРАДНИЦИ, ... АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОГРАДУ

           

[pdf]

Милан Радованац

ФРАН ДОМИНКО, БОЖИДАР ПОПОВИЋ И СЛОБОДАН ПЕТКОВИЋ НА АСТРОНОМСКОЈ ОПСЕРВАТОРИЈИ

           

[pdf]

Милан С. Димитријевић

АКТИВНОСТИ САРАДНИКА ПРОЈЕКТА 146001 И 176002 „УТИЦАЈ СУДАРНИХ ПРОЦЕСА НА СПЕКТРЕ АСТРОФИЗИЧКЕ ПЛАЗМЕ“ – 2010-2011

           

[pdf]

Предраг Јовановић, Весна Борка Јовановић, Душко Борка, Еди Бон, Марко Сталевски, Наташа Бон, Лука Ч. Поповић

ИСТРАЖИВАЊА ГРАВИТАЦИОНИХ СОЧИВА И ЦРНИХ РУПА НА АСТРОНОМСКОЈ ОПСЕРВАТОРИЈИ (2010-2011)

          

Астрономска друштва, установе, Популаризација и образовање

    

[pdf]

Стеван Радојчић, Зоран Срдић

АСТРОНОМСКИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ  БЕЧКОГ ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА У СРБИЈИ 1874. ГОДИНЕ

          

[pdf]

[mp3]

[mp4]

       

Милан С. Димитријевић

ДРУШТВО АСТРОНОМА СРБИЈЕ 2008-2011

            

[pdf]

Јован Алексић, Драган Радмиловић

САВЕЗ АСТРОНОМА АМАТЕРА СРБИЈЕ - АКТИВНОСТИ И ЗНАЧАЈ САВЕЗА НА ПОЉУ АМАТЕРСКЕ АСТРОНОМИЈЕ У СРБИЈИ

           

[pdf]

Драган Радмиловић, Јован Алексић

САВЕЗ АСТРОНОМА АМАТЕРА СРБИЈЕ - МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА АСТРОНОМСКИХ ДРУШТАВА

           

[pdf]

Милан С. Димитријевић

ДЕСЕТ ГОДИНА НАУЧНОГ ДРУШТВА „ИСАК ЊУТН“ И ОГРАНКА „ЈУГОСЛАВИЈА“ МЕЂУНАРОДНОГ АСТРОНОМСКОГ ИНСТИТУТА „ИСАК ЊУТН“ ИЗ ЧИЛЕА

        

[pdf]

Милан Јевтовић

АСТРОНОМСКА ДРУЖИНА „КАСИОПЕЈА“

           

[pdf]

Милан Радованац

КО ЈЕ ПРВИ ДИПЛОМИРАО АСТРОНОМИЈУ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ?

         

[pdf]

Јован Алексић, Момчило Мрчковић

„ГЛОБУС“ - ЕМИСИЈА ЗА ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ

            

[pdf]

Зоран Томић, Јован Алексић, Јанко Мравик

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ У ОБЛАСТИ АСТРОНОМИЈЕ

           

[pdf]

Зоран Томић, Драгана Милићевић

ПРОМОЦИЈА АСТРОНОМИЈЕ У КРУШЕВЦУ

          

[pdf]

Александар С. Томић

ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА – ПРЕСЛИКАВАЊЕ НА ЈЕДИНИЧНОЈ СФЕРИ

          

[pdf]

Синиша Р. Игњатовић

ЗАКОНИ ПЛАНЕТАРНИХ РАСТОЈАЊА НА СЛОВЕНСКОМ ЈУГУ

           

Научници, педагози, популаризатори и њихово дело

         

[pdf]

Нада Пејовић и Жарко Мијајловић

КЊИГЕ АТАНАСИЈА СТОЈКОВИЋА У ВИРТУЕЛНОЈ БИБЛИОТЕЦИ МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

         

[pdf]

Петар В. Вуца

ЖИВОТ И ДЕЛО ВУКА МАРИНКОВИЋА

           

[pdf]

Жарко Мијајловић

ПРИСТУПНА БЕСЕДА БОГДАНА ГАВРИЛОВИЋА

          

[pdf]

Милан Радованац

МЛАДЕН БЕРИЋ (1885-1935)

ЈЕДНА ПРЕКИНУТА НАУЧНА КАРИЈЕРА

             

[pdf]

Милан Радованац

МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ – МИКА АЛАС – СВЕДОЧАНСТВА О ЛЕГЕНДАРНОЈ СКРОМНОСТИ

         

[pdf]

Милан Радованац

ШТА ЈЕ МИЛАНКОВИЋ, ПРЕ ВИШЕ ОД 80 ГОДИНА, РЕКАО О РАЗЛОЗИМА НЕУВОЂЕЊА, УСВОЈЕНОГ, НОВОГ КАЛЕНДАРА – А ШТА „ПОЛИТИКА“?

          

[pdf]

Владо Милићевић

БРАНИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ О МИЛАНКОВИЋЕВОЈ ТЕОРИЈИ ОСУНЧАВАЊА

          

[pdf]

Радомир Ђорђевић, Милан С. Димитријевић

АНТОН ПАНЕКУК – ИСТОРИЧАР АСТРОНОМИЈЕ

         

[pdf]

Војислава Протић Бенишек, Милан С. Димитријевић

НЕОБЈАВЉЕНИ РУКОПИС НЕНАДА Ђ. ЈАНКОВИЋА О ВОЈИСЛАВУ ГРУЈИЋУ

           

[pdf]

Ненад Ђ. Јанковић

ЖИВОТНИ ПУТ АСТРОНОМА ЂОРЂА НИКОЛИЋА

            

[pdf]

Александар С. Томић

СЕЋАЊА НА МИЛОРАДА ПРОТИЋА

         

[pdf]

Миодраг Дачић и Надежда Пејовић

БРАНИСЛАВ ШЕВАРЛИЋ – ЖИВОТ И ДЕЛО

          

[pdf]

Милан Радованац

АЛЕКСАНДАР КУБИЧЕЛА

            

[pdf]

Милан Радованац

ДРАГУТИН ЂУРОВИЋ

          

[pdf]

Милан Радованац

ГЕОРГИЈЕ ПОПОВИЋ

           

[pdf]

Милан Радованац

ЈЕЛИСАВЕТА АРСЕНИЈЕВИЋ

          

[pdf]

Милан Радованац

РАДОМИР ГРУЈИЋ

           

[pdf]

Милан Радованац

ИВАН ПАКВОР

          

[pdf]

Милан Радованац

ДРАГОМИР ОЛЕВИЋ

            

[pdf]

Милан Радованац

ВЕРА ЕРЦЕГ

         

[pdf]

Милан Радованац

ЉУБИША МИТИЋ

           

[pdf]

Милан Радованац

МИОДРАГ ДАЧИЋ

          

[pdf]

Милан Радованац

ОСВРТ НА ПИСАЊЕ ДРАГАНА ТРИФУНОВИЋА О МИЛУТИНУ МИЛАНКОВИЋУ

           

[pdf]

Драгана Бедов, Брана Димитријевић

БИОГРАФИЈА СЛАВНОГ ТРУДБЕНИКА (пародија)

           

Култура, друштвене науке и астрономија

        

[pdf]

Емануил Данезис, Евстратије Т. Теодосију, Милан С. Димитријевић, Арис Даканалис, Христос П. Кацавриас

ДЕМОКРИТОВА КОСМОЛОГИЈА

              

[pdf]

Евстратије Теодосију, Кoнстантин Калаханис, Василије Н. Маниманис, Милан С. Димитријевић

ПОЈАМ ХАОСА: ОД КОСМОГОНИЈСКОГ ХАОСА У СТАРОЈ ГРЧКОЈ ФИЛОСОФСКОЈ МИСЛИ ДО ТЕОРИЈЕ ХАОСА У МОДЕРНОЈ ФИЗИЦИ

             

[pdf]

Евангелија Пану, Константин Калаханис, Евстратије Теодосију, Јоанис Костикас, Василије Н. Маниманис, Милан С. Димитријевић

ОД ЈЕДИНСТВА ЕЛЕМЕНАТА ПРИРОДЕ КОД ЕМПЕДОКЛА ДО УНИФИЦИРАНЕ ТЕОРИЈЕ СВЕГА У МОДЕРНОЈ ФИЗИЦИ

          

[pdf]

Гордана М. Костић

ХИ-РО: ХРИСТОВ МОНОГРАМ ИЛИ КОНСТАНТИНОВ АСТРО КОД

             

[pdf]

Евстратије Теодосију, Василије Н. Маниманис и Милан С. Димитријевић

АСТРОЛОГИЈА У РАНОМ ВИЗАНТИЈСКОМ ЦАРСТВУ

           

[pdf]

Евстратије Теодосију, Василије Н. Маниманис, Милан С. Димитријевић

ДОПРИНОС ВИЗАНТИЈЕ АСТРОНОМИЈИ И КОСМОЛОГИЈИ I.

СВ. ВАСИЛИЈЕ ВЕЛИКИ, СВ. ГРЕГОРИЈЕ НАЗИАНЗИН И  СВ. ЈОВАН ЗЛАТОУСТИ

               

[pdf]

Василије Н. Маниманис, Евстратије Теодосију и Милан С. Димитријевић

ДОПРИНОС ВИЗАНТИЈЕ АСТРОНОМИЈИ И КОСМОЛОГИЈИ II.

РАНА ВИЗАНТИЈСКА ИМПЕРИЈА

              

[pdf]

Василије Н. Маниманис, Евстратије Теодосију и Милан С. Димитријевић

ГЕОГРАФИ РАНОВИЗАНТИЈСКОГ ПЕРИОДА

               

[pdf]

Василије Н. Маниманис, Евстратије Теодосију и Милан С. Димитријевић

КОЗМА ИНДИКОПЛОВАЦ

            

[pdf]

Милутин Тадић

ОРИЈЕНТАЦИЈА НАЈЗНАМЕНИТИЈИХ СРЕДЊОВЕКОВНИХ ЦРКАВА У АП КОСОВУ И МЕТОХИЈИ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА)

           

[pdf]

Миле Пенков

БИБЛИОТЕКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И УВОЂЕЊЕ НАЈМЛАЂИХ  У СВЕТ АСТРОНОМИЈЕ

             

[pdf]

Мирјана Узелац, Владимир Узелац

АСТРОНОМСКЕ И ПСЕУДОАСТРОНОМСКЕ ВЕСТИ У ДОМАЋИМ МЕДИЈИМА

            

[pdf]

Јасмина Ђорђевић, Тања Ангелков, Јове Талевски, Методија Стојановски

ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ – КЉУЧ ОПСТАНКА НА ПЛАНЕТИ

               

Књижевност, уметност И астрономија

        

[pdf]

Славица Гароња Радованац

КЊИЖЕВНО ДЕЛО МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА

            

[pdf]

Миливој Анђелковић

БРЗИНА, ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОНСКА КЊИЖЕВНОСТ

          

[pdf]

Срђан Ђукић

НАУЧНА ФАНТАСТИКА У ПЕРИОДУ 1969-1990

           

[pdf]

Тамара Лујак

БЕЛЕГ

           

[pdf]

Будимир Поточан

ЗЕМЉА КАО ЗАВИЧАЈ ЗВЕЗДА

(комуникативност “Star System”-а  у контексту мултимедијалне рецепције књижевног сижеа)

            

[pdf]

Милош Ђорђевић

ПРОСТОР И ВРЕМЕ У ПОЕЗИЈИ СТЕВАНА РАИЧКОВИЋА

          

pdf]

Виолета П. Јовановић

ВИДОВИ КОСМИЗМА У ПРИПОВЕТКАМА АНТОНИЈА ИСАКОВИЋА

         

[pdf]

Ана Стишовић Миловановић

ЗВЕЗДА КАО „ОДГОНЕТКА БОЛА“  (ОД СЛОЈЕВИТЕ СТРУКТУРЕ ДЕЛА КА ЛИТЕРАРНОМ ФЕНОМЕНУ)

            

[pdf]

Радован Илић

КОСМИЧКО У ЛИКОВНОМ СТВАРАЛАШТВУ АСТРОНОМА ЗОРАНА СИМИЋА

            

[pdf]

Никола Цветковић

УМЕТНИК КОСМИЧКО-ЛИКОВНИХ ВИЗИЈА О СТВАРАЛАШТВУ, ИНСПИРАЦИЈИ И УЗОРИМА

          

[pdf]

Јелена Д. Цветковић и Миомира М. Ђурђановић

КОСМОЛОГИЈА УМЕТНИЧКЕ МУЗИКЕ

          

[pdf]

Сања Цветковић

ДИЗАЈН ТАТЈАНЕ МИЛОВАНОВ ЕЛЕКТРОНСКИХ ИЗДАЊА АСТРОНОМСКИХ ИНСТИТУЦИЈА

            

[pdf]

Мирјана Узелац

КОСМИЧКИ ФЕНОМЕНИ У ФИЛМОВИМА КАТАСТРОФЕ

            

[pdf]

Маја Цветковић

КОСМИЧКИ МОТИВИ НА УМЕТНИЧКИМ ФОТОГРАФИЈАМА САЊЕ ЦВЕТКОВИЋ

           

КОСМИЧКО – ИНСПИРАЦИЈА ПОЕЗИЈЕ

       

[pdf]

Милан С. Димитријевић

„С ГЕОМ НА РЕДУТУ“ ПОД ЗВЕЗДАМА II

           

[pdf]

Милан С. Димитријевић

НОВА КОСМИЧКА НАДАХНУЋА СТРАТОСА ТЕОДОСИЈУА

            

[pdf]

Ђорђе Петковић

КОСМОПОЕТИКА СА ЖЕНСКОГ ПЕРА (2) – КОСМОПОЕТИКА СМИЉАНЕ ЂУРОВИЋ –

         

[pdf]

Милан Димитријевић

НОВА ПЕСНИЧКИ ДЕКОНСТРУИСАНА ЛИРСКО-СОНЕТНА ОСТВАРЕЊА ЂОРЂА ПЕТКОВИЋА СА РЕПОМ И АКРОСТИХОМ У ОГЛЕДАЛУ

           

[pdf]

Ђорђе Петковић

„АСТРОГРАНА СА БАЛКАНА“ И „ГЕИНИ АСТРАЛЦИ“ I И II

         

ХРОНИКА 

(ПРИКАЗИ КОНФЕРЕНЦИЈА И ВАЖНИЈИХ ДОГАЂАЈА)

       

[pdf]

Драгослав Стоиљковић

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 300 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА РУЂЕРА БОШКОВИЋА

           

[pdf]

Анђелка Ковачевић, Милан С. Димитријевић

ТРЕЋА ЛЕТЊА ШКОЛА ИЗ АСТРОНОМИЈЕ

           

[pdf]

Драгана Илић, Дарко Јевремовић, Лука Ч. Поповић, Анђелка Ковачевић

VIII СРПСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О ОБЛИЦИМА СПЕКТРАЛНИХ ЛИНИЈА У АСТРОФИЗИЦИ

           

[pdf]

Слободан Нинковић и Иван Милић

АСТРОНОМСКА ТАКМИЧЕЊА 2010 И 2011 ГОДИНЕ

             

[pdf]

Фотографије