РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА VII

18 - 22. април 2012, Београд, Србија

 

DEVELOPMENT OF ASTRONOMY AMONG SERBS VII

18 - 22 April, 2012, Belgrade, Serbia

          

         

         

         

       

    

             

CIP


Уредник Милан С. Димитријевић


Организатор
Астрономско друштво "Руђер Бошковић"


       

        

Диск припремили Милан С. Димитријевић и Татјана Милованов

   

   

       

         

Организацију конференције финансијски помогло

Министарство за образовање, науку и технолошки развој Србије

       

   

   

      

ISBN 978-86-80019-65-9 (АО)

Тираж: 100
Дизајн предње стране диска Татјана Милованов

издавачи Астрономска опсерваторија Београд и

Астрономско друштво "Руђер Бошковић" 2014