РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА V

18 - 22. април 2008, Београд, Србија

 

DEVELOPMENT OF ASTRONOMY AMONG SERBS V

18 - 22 April, 2008, Belgrade, Serbia

          

         

  

          

       

ИНДЕКС АУТОРА

   

     

Анђелковић Миливој 545

Божић Никола 209, 301, 309

Ваљаревић Александар 291

Вуца Петар В. 321, 489

Гојет Сеа 437

Граменос Теодул 451

Грња Јарослав 315

Даканалис Ари 463

Данезис Емануел 339, 423

Дачић Миодраг 59

Дивљан Сретко 695

Димитријевић Милан С. 59, 105, 339, 423, 437, 

       451, 463, 501, 759, 795, 813, 819, 829, 847

Ђорђевић Милош 617

Ђорђевић Радомир 501

Ђуричковић Милутин 661

Ерић Надежда 657

Илић Драгана 151

Илић Радован 699

Јашовић Предраг 595

Јевремовић Слободан 45

Јевтовић Зоран 509

Јеличић Милан 235, 253, 869

Јовановић Борислав 417

Ковачевић Анђелка 847

Ковачевић Јелена 151

Красић Владимир 653

Лепојевић Владимир 33

Маниманис Василије Н. 339, 423, 437, 451

Мантаракис Петрос 423, 463

 

 

Мијајловић Жарко 291, 391

Мијић Милан 267

Миладиновић Зоран 669

Милер Ратомирка 859

Милићевић Владо 355

Милоградов-Турин Јелена 185, 197

Мирчов Светлана 403

Пејовић Надежда 291, 377, 391

Петковић Ђорђе 11, 605, 723

Петровић Томислав 683

Поповић Лука Ч. 151

Протић-Бенишек Војислава 813

Радованац Милан 59, 69, 75, 85, 97

Радовић Драган 565

Радојчић Стеван 213

Радуновић Милорад 579, 631

Рајковић-Кожељац Љубиша 555

Росић Тиодор 589

Симоновић Александар 291

Ставински Магдалена 819

Станић Наташа 171, 535

Стојиљковић Драгослав 327

Теодосију Ефстратије 339, 423, 437, 451, 463

Томић Александар С. 521  

Францисти Јарослав 273

Цветков Милчо 795, 813

Цветкова Катја 813

Цветковић Дејан 689

Цветковић Јелена 705

Цветковић Никола 481, 635, 721, 729, 749