РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА V

18 - 22. април 2008, Београд, Србија

 

DEVELOPMENT OF ASTRONOMY AMONG SERBS V

18 - 22 April, 2008, Belgrade, Serbia

          

         

  

          

       

ОРГАНИЗАЦИОНИ КОМИТЕТИ

   

       

Научни организациони комитет

          

др Милан С. Димитријевић - председник

   

проф. др Никола Цветковић

др Миодраг Дачић

проф. др Радомир Ђорђевић

академик Владан Ђорђевић

академик Борислав Јовановић

проф. др Божидар Д. Јовановић

академик Војислав Марић

проф. др Јелена Милоградов-Турин

др Слободан Нинковић

проф. др Миливоје Павловић

др Лука Ч. Поповић

мр Војислава Протић-Бенишек

Милан Радованац

        

           

Локални организациони комитет

         

мр Наташа Станић - председник

     

др Миодраг Дачић

др Милан С. Димитријевић

Милан Јеличић

Горан Павичић