РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА V

18 - 22. април 2008, Београд, Србија

 

DEVELOPMENT OF ASTRONOMY AMONG SERBS V

18 - 22 April, 2008, Belgrade, Serbia

          

         

  

         

       

    

             

CIP


Уредник Милан С. Димитријевић


Организатор
Астрономско друштво "Руђер Бошковић"    

Диск припремили Милан С. Димитријевић и Татјана Милованов

 

 

     

       

     

У оквиру активности поводом Међународне године астрономије

             

 

   Организацију конференције финансијски помогло

Министарство за науку и технолошки развој Србије

   

   

      

ISBN 978-86-906631-8-7 (АДРБ)

Тираж: 100
Дизајн предње стране диска Татјана Милованов

издавачи Друштво астронома Србије и

Астрономско друштво "Руђер Бошковић" 2009