РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА V

18 - 22. април 2008, Београд, Србија

 

DEVELOPMENT OF ASTRONOMY AMONG SERBS V

18 - 22 April, 2008, Belgrade, Serbia

          

         

  

              

    

Штампана верзија публикације Астрономског друштва "Руђер Бошковић", бр. 8 (2009): 

књига | корице | прва страна | impressum  

      

         

Астрономска опсерваторија у Београду прилози за историју

      

[pdf]

Ђорђе Петковић: 

Неуспели покушај Опсерваторије Велике школе да оснује метеоролошку станицу у Бачини 1902.

       

[pdf]

Владимир Лепојевић: 

О земљишту прве српске опсерваторије

        

[pdf]

Слободан Јевремовић: 

Извештај о хидрогеолошким и геофизичким карактеристикама локације Астрономске опсерваторије на Звездари Београд, Јануара 1999.

      

[pdf]

Милан С. Димитријевић, Миодраг Дачић, Милан Радованац:

О једном комплету фотографија запослених на Астрономској опсерваторији у Београду из шездесетих година Двадесетог века  

      

[pdf]

Милан Радованац: 

О почецима сеизмолошких мерења Опсерваторије у Београду

        

[pdf]

Милан Радованац: 

Непозната оставка Војислава Мишковића на функцију управника Астрономске опсерваторије 1936. године

        

[pdf]

Милан Радованац: 

О несталим спомен-плочама са управне зграде Астрономске опсерваторије

       

[pdf]

Милан Радованац: 

Астрономска опсерваторија и академици

      

[pdf]

Милан С. Димитријевић: 

Активности сарадника пројекта 146001 "Утицај сударних процеса на спектре астрофизичке плазме"    2006-2007

      

[pdf]

Лука Ч. Поповић, Јелена Ковачевић, Драгана Илић: 

Спектроскопска истраживања вангалактичких објеката на Астрономској опсерваторији (2006-2007)

      

Астрономска друштва, установе, Популаризација и образовање

      

[pdf]

Наташа Станић: 

Међународна година астрономије 2009 МГА2009  у Србији

      

[pdf]

Јелена Милоградов-Турин: 

Слободанка Димитријевић први дипломирани студент астрономије Универзитета у Београду

        

[pdf]

Јелена Милоградов-Турин: 

Студенти астрономије Универзитета у Београду I

Прва 44 дипломца

      

[pdf]

Никола Божић: 

Популаризација астрономије у Србији на примеру аматерских организација

       

[pdf]

Стеван Радојчић: 

Астрономски радови Војногеографског института 

     

[pdf]

Милан Јеличић

Подземље Народне опсерваторије

     

[pdf]

Милан Јеличић: 

Јован Грујић 2. 8. 1947 4. 11. 2006.

      

[pdf]

Милан Мијић: 

Јован Грујић, сарадник Народне опсерваторије

     

[pdf]

Јарослав Францисти

Монтажа и техничка унапређења планетаријумског пројектора ZKP-1 у Планетаријуму на Петроварадинској тврђави 1992. 2000. године

      

[pdf]

Надежда Пејовић, Александар Ваљаревић, Александар Симоновић, Жарко Мијајловић:

Историја астрономије у Прокупљу 

      

[pdf]

Никола Божић: 

25 година Истраживачке станице Петница

     

[pdf]

Никола Божић: 

35 година Астрономске групе из Ваљева

     

[pdf]

Јарослав Грња: 

Историјат и рад мале опсерваторије "Баџа" у Бачком Петровцу  

     

[pdf]

Петар В. Вуца: 

Астрономско друштво "Милутин Миланковић" Зрењанин и његов оснивач Крсте Наумовски  

       

Научници, педагози, популаризатори и њихово дело

        

[pdf]

Драгослав Стојиљковић: 

Повезаност Бошковићеве теорије и теорије Савић - Кашанин

        

[pdf]

Ефстратије Теодосију, Василије Н. Маниманис, Милан С. Димитријевић и Емануел Данезис

Рига од Фере и астрономија у његовој  "Антологији физике" (Поводом 250. годишњице рођења)

       

[pdf]

Владо Милићевић: 

Миланковићева крива осунчавања од максимума последње глацијације до почетка културе Лепенског вира

      

[pdf]

Надежда Пејовић: 

Живот и дело професора др Јована Симовљевића (1929-2007)

       

[pdf]

Надежда Пејовић и Жарко Мијајловић: 

Астрономија у уџбенику Основи математичне и физичке географије Павла Вујевића

     

[pdf]

Светлана Мирчов: 

О књизи Кроз Васиону и њеном аутору Сретену М. Аџићу

      

Култура, друштвене науке и астрономија

       

[pdf]

Борислав Јовановић: 

Познавање календарских елемената за миграциона кретања риба фамилије acipenseridae у култури Лепенског Вира

       

[pdf]

Ефстратије Теодосију, Петрос Мантаракис, Милан С. Димитријевић, Василије Н. Маниманис и Емануел Данезис: 

Појам бесконачности и идеја о мноштву  светова од античких Грчких до модерних космологија  

         

[pdf]

Ефстратије Теодосију, Василије Н. Маниманис, Сеа Гојет, Милан С. Димитријевић:

Мосхофорос, Криофорос, Ихтхис, Сазвежђа, митологија и уметност

       

[pdf]

Ефстратије Теодосију, Милан С. Димитријевић, Василије Н. Маниманис и Теодул Граменос: 

"ΥΔΩΡ ХИДОР" од старих грчких космогонија до модерне астрофизике

        

[pdf]

Ефстратије Теодосију, Ари Даканалис, Милан С. Димитријевић, Петрос Мантаракис:

Хелиоцентрички систем од Орфичких химни и Питагорејаца до цара Јулијана Апостате 

       

[pdf]

Никола Цветковић: 

Космичко-поетске и симболичке визије у иконографији српске средњовековне нумизматике у делу Сергија Димитријевића (фрагмент)

       

[pdf]

Петар В. Вуца: 

Сунчани сатови у Војводини

      

[pdf]

Радомир Ђорђевић, Милан С. Димитријевић: 

Став Младена Берића према календару

     

[pdf]

Зоран Јевтовић: 

Медиологија и семиотичко откривање космоса

     

[pdf]

Александар С. Томић: 

Колатерална штета одбацивања метафизике закон гравитације и квантовање  

       

Књижевност, уметност, астрономија 

     

[pdf]

Наташа Станић: 

Астрономија, инспирација, уметност

      

[pdf]

Миливој Анђелковић: 

Простор време у књижевности

      

[pdf]

Љубиша Рајковић-Кожељац: 

Космички мотиви у народном стваралаштву Тимочке Крајине 

      

[pdf]

Драган Радовић: 

Симболика небеских тела у народним песмама лесковачког краја из збирки Сергија Димитријевића  

       

[pdf]

Милорад Радуновић: 

Његошева "Луча Микрокозма" и космички светови

       

[pdf]

Тиодор Росић: 

Космичко у поезији Васка Попе

      

[pdf]

Предраг Јашовић: 

Марко Ристић, сведок под звездама

      

[pdf]

Ђорђе Петковић: 

Космопоетика Првослава Ралића

     

[pdf]

Милош Ђорђевић: 

Побратимство лица у свемиру (Природа као космос у прози Данила Николића)

     

[pdf]

Милорад Радуновић: 

Лирско-космичке представе у поезији Томислава Петровића

        

[pdf]

Никола Цветковић: 

Песничка слика космоса у поезији Милана С. Димитријевића

      

[pdf]

Владимир Красић: 

Поетско-космичка симболика у певању Креманске пророчице

      

[pdf]

Надежда Ерић: 

Узносите космичко-поетске визије Владимира Красића

      

[pdf]

Милутин Ђуричковић: 

Космичко у поезији за децу Слободана Станишића

     

[pdf]

Зоран Миладиновић: 

Космички аспекти у српској ратној књижевности

      

[pdf]

Томислав Петровић: 

Космички аспекти у српској књижевности између два /светска/ рата

       

[pdf]

Дејан Цветковић: 

Космичко - поетске визије у стваралаштву   Синише Цветковића

       

[pdf]

Сретко Дивљан: 

Космичко-геометријски свет Стојана Ћелића

      

[pdf]

Радован Илић: 

Космичко у ликовним представама  Владимира Димитријевића  

     

[pdf]

Јелена Цветковић: 

Космички аспекти у музичкој уметности  одјеци ренесансе

      

КОСМИЧКО ИНСПИРАЦИЈА ПОЕЗИЈЕ

     

[pdf]

Никола Цветковић: 

Поетска звездарница Ђорђа Петковића (Фрагменти)

     

[pdf]

Ђорђе Петковић: 

С Београдске звездарнице 

      

[pdf]

Никола Цветковић: 

Лирско стваралачка обузетост космичким симболиком

     

[pdf]

Никола Цветковић: 

Аутопоетички псеудо-есеј о космичком

      

[pdf]

Милан С. Димитријевић: 

Савремена бугарска поезија клуб песника "С Геом на Редуту" и чаровитост лирско-космичке инспирације

        

Хроника 

      

[pdf]

Милан С. Димитријевић и Милчо Цветков: 

Српско бугарска сарадња у астрономији: Последњих десет година развоја

        

[pdf]

Катја Цветкова, Милчо Цветков, Војислава Протић-Бенишек, Милан С. Димитријевић:

Српско-бугарска сарадња у архивирању фото-плоча  широког поља

       

pdf]

Милан С. Димитријевић, Магдалена Ставински: 

Српско-румунска сарадња у астрономији

       

[pdf]

Милан С. Димитријевић: 

Шеста српска конференција о облицима спектралних линија у астрофизици

      

[pdf]

Анђелка Ковачевић, Милан С. Димитријевић: 

Прва летња школа из астрономије и геофизике

      

[pdf]

Ратомирка Милер: 

XII међународна астрономска олимпијада

      

[pdf]

Милан Јеличић: 

Необјављене хроничарске вести по преласку Васионе на велики формат 2005. године 

       

[pdf]

Фотографије