РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА I

Београд, Србија, 7 - 9. април 1997. 

 


ПОЧЕТНА РАДОВИ ОРГАНИЗАЦИОНИ КОМИТЕТИ ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ИНДЕКС АУТОРА ЛИСТА УЧЕСНИКА ФОТОГРАФИЈЕ

  

   

РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА

Београд, 7-9. април 1997.

   

Научни организациони комитет

     

др Милан Димитријевић, ко-председник (Астрономска опсерваторија, Београд)

проф. др Јелена Милоградов-Турин, ко-председник (Математички факултет, Београд)

проф. др Божидар Јовановић (Пољопривредни факултет, Нови Сад)

академик Војислав Марић (САНУ, Београд)

академик Звонко Марић (Институт за физику, Земун, Београд)

др Лука Ч. Поповић (Астрономска опсерваторија, Београд)

    

Локални организациони комитет

     

др Лука Ч. Поповић, председник (Астрономска опсерваторија, Београд)

Весна Живков (Астрономска опсерваторија, Београд)

Милан Јеличић (Народна опсерваторија, Београд)

Предраг Јовановић (Астрономска опсерваторија, Београд)

Весна Мијатовић (Астрономска опсерваторија, Београд)

мр Раде Павловић (Астрономска опсерваторија, Београд)

Наташа Поповић (Астрономска опсерваторија, Београд)