РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА I

Београд, Србија, 7 - 9. април 1997. 

 


ПОЧЕТНА РАДОВИ ОРГАНИЗАЦИОНИ КОМИТЕТИ ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ИНДЕКС АУТОРА ЛИСТА УЧЕСНИКА ФОТОГРАФИЈЕ

    

     

ПРОГРАМ СКУПА

"РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА"
  

      

Понедељак 7. 4. 1997.

   

1100 -1600 Регистрација 

            

1200 Свечаност поводом 110 година Астрономске опсерваторије

  • Отварање конференције "Развој астрономије код Срба"

  • 110 година Астрономске опсерваторије (М. С. Димитријевић)

   

Уторак 8. 4. 1997.

  

Председава: проф. др Ј. Милоградов-Турин

    

  900 

М. С. Димитријевић: Развој астрономије код Срба од почетка XVIII века до првог светског рата

  945

М. Тадић: Нацрт за каталог старих сунчаника у Србији

1010

 

Ј. Францисти: Први чланак о појави Халејеве комете у штампи: ,,Комети (Репате звезде), Српски народни лист, 02. 10. 1835.

1030 -1100

Пауза

           

Председава: др М. С. Димитријевић

    

1100

В. Трајковска, С. Нинковић: Локијерова "Астрономија" код Срба у другој половини XIX века

1120

М. Ђокић: Неке примедбе о оснивачком акту Опсерваторије Велике школе у Београду

1140

Ј. Милоградов-Турин: Развој катедре за астрономију Математичког факултета

1235 -1500

Пауза

       

Председава: др Д. Гајић

    

1500

Л.Ч. Поповић: Астрономско друштво "Руђер Бошковић"

1535

Ј. Францисти: Астрономско друштво "Нови Сад"

1610

В. Бабовић: Мултидисциплинарност у развоју Белерофонта

1635 -1700

Пауза

       

Председава: др Л. Ч. Поповић

    

1700

С. Салим: Астрономија у Истраживачкој станици Петница

1720

Д. Гајић: Астрономија и астрофизика на Универзитету у Нишу

1800

М. Секулић: Астрономско друштво у Нишу

1820

К. Наумовски, М. Брацић: Астрономско друштво у Зрењанину

2000

Свечана вечера

   

    

Среда 9. 4. 1997.

  

Председава: др Р. Ђорђевић

   

  900

М. С. Димитријевић: Ђорђе Станојевић - први српски астрофизичар

  930 -1000

Пауза

      

Председава: др С. Саџаков

    

1000

В. Протић-Бенишек: Академик Војислав В. Мишковић

1030

В. Милићевић: Научни рад Милутина Миланковића

1100

 

Ј. Арсенијевић, А. Кубичела: Василије Оскањан - оснивање и почетак рада астрофизичке групе Астрономске опсерваторије

1130

Г. Поповић: Научни и стручни рад Пера Ђурковића

1145

И. Паквор: Милан Мијатов

1215 -1500

Пауза за ручак

    

Председава: проф. др Б. Јовановић

 

1500

В. Протић-Бенишек: Ко је био др Војислав Грујић?

1530

Р. Ђорђевић: Миланковићеве философске идеје и њихова актуелност

1600 -1630

Пауза

   

Председава: др А. Кубичела

    

1630

Б. Јовановић: Настава из астрономије код нас

1700

А. Томић: Такмичења ученика из астрономије у Србији 1965 -1996.

1730

Ј. Милоградов-Турин: Астрономија на семинарима за наставнике

1800

М. Дачић, З. Цветковић: Посматрање звезда DS програма на Меридијанском кругу у Београду

1820

 

С. Саџаков, Г. Дамљановић: Карактеристике Београдског меридијанског круга и његов допринос развоју међународне фундаменталне астрономије