РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА I

Београд, Србија, 7 - 9. април 1997. 

Поводом прославе 110 година Астрономске опсерваторије

 

DEVELOPMENT OF ASTRONOMY AMONG SERBS I

On the occasion of 110th jubilee celebration of the Belgrade Astronomical Observatory

 


ПОЧЕТНА РАДОВИ ОРГАНИЗАЦИОНИ КОМИТЕТИ ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ИНДЕКС АУТОРА ЛИСТА УЧЕСНИКА ФОТОГРАФИЈЕ

ENGLISH VERSION 

CIP

 

Уредници Милан С. Димитријевић, Јелена Милоградов-Турин и Лука Ч. Поповић 


Организатор
Астрономска опсерваторија Београд

 Диск припремили Милан С. Димитријевић и Татјана Милованов

 

Помогло Министарство за науку Србије


ISBN 978-86-80019-22-2

Тираж: 100

Дизајн предње стране диска Татјана Милованов

издавач Астрономска опсерваторија Београд 2008