РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА I

Београд, Србија, 7 - 9. април 1997. 

 


ПОЧЕТНА РАДОВИ ОРГАНИЗАЦИОНИ КОМИТЕТИ ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ИНДЕКС АУТОРА ЛИСТА УЧЕСНИКА ФОТОГРАФИЈЕ


Штампана верзија: Публикације Астрономске опсерваторије у Београду бр. 56 (1997): прва страна | impessum

   

    

[pdf]

Душан Каназир: 

Прослава 110 година Астрономске опсерваторије 7. 4. 1997.

говор Министра за науку и технологију, академика Душана Каназира

 

[pdf]

Милан С. Димитријевић

110 година Астрономске опсерваторије

 

[pdf]

Милан С. Димитријевић: 

Развој астрономије код Срба од почетка XVIII века до првог светског рата

 

[pdf]

Милутин Тадић: 

Нацрт за каталог наших сунчаника

 

[pdf]

Јарослав Францисти

Први чланак у српској штампи о појави Халејеве комете на нашем небу

 

[pdf]

Веселка Трајковска и Слободан Нинковић: 

Локијерова "Астрономија" код Срба у другој половини XIX века

 

[pdf]

Милорад Ђокић

Неке примедбе о оснивачком акту опсерваторије Велике школе у Београду

 

[pdf]

Јелена Милоградов-Турин

Један прилог историји Катедре за астрономију Универзитета у Београду

 

[pdf]

Лука Ч. Поповић

Развој и активности Астрономског друштва "Руђер Бошковић"

 

[pdf]

Јарослав Францисти

Астрономско друштво "Нови Сад" - АДНОС

 

[pdf]

Вукота Бабовић

Мултидисциплинарност у развоју Белерофонта

 

[pdf]

Самир Салим

Астрономија у Истраживачкој станици Петница

 

[pdf]

Драган Ж. Гајић

Астрономија и астрофизика на Универзитету у Нишу

 

[pdf]

Миодраг Секулић

Астрономско друштво "Алфа" - Ниш

 

[pdf]

Крсте Наумовски и Миша Брацић

Астрономско друштво у Зрењанину

 

[pdf]

Милан С. Димитријевић

Ђорђе Станојевић први српски астрофизичар

 

[pdf]

Владо Милићевић

Научни рад Милутина Миланковића

 

[pdf]

Јелисавета Арсенијевић, Александар Кубичела и Армен Оскањан

Оскањан - оснивање и рад Групе за астрофизику

 

[pdf]

Георгије М. Поповић

Научни и стручни рад Пера М. Ђурковића

 

[pdf]

Иван Паквор

Научна и стручна делатност мр Милана Мијатова

 

[pdf]

Радомир Ђорђевић

Миланковићеве философске идеје и њихова актуелност

 

[pdf]

Божидар Д. Јовановић

Настава из астрономије код нас, I

 

[pdf]

Александар Томић

Такмичење ученика из астрономије у Србији 1965 - 1996. године

 

[pdf]

Јелена Милоградов-Турин

Астрономија на семинарима за наставнике у Србији

 

[pdf]

Миодраг Дачић и Зорица Цветковић

О посматрањима звезда DS програма на Меридијанском кругу у Београду

 

[pdf]

Александар Кубичела и Јелисавета Арсенијевић

Експедиција Астрономске опсерваторије за посматрање потпуног помрачења Сунца 1961