РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА I

Београд, Србија, 7 - 9. април 1997. 

 


ПОЧЕТНА РАДОВИ ОРГАНИЗАЦИОНИ КОМИТЕТИ ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ИНДЕКС АУТОРА ЛИСТА УЧЕСНИКА ФОТОГРАФИЈЕ

   

   

ЛИСТА УЧЕСНИКА  

     

Арсенијевић Ј., Астрономска опсерваторија, Београд, Југославија

Бабовић В., Природно-математички факултет, Крагујевац, Југославија

Брацић М., Астрономско друштво Милутин Миланковић Зрењанин, Зрењанинска гимназија, Зрењанин, Југославија

Гајић Д. Ж., Филозофски факултет, Ниш, Југославија

Дамљановић Г., Астрономска опсерваторија, Београд, Југославија

Дачић М., Астрономска опсерваторија, Београд, Југославија

Димитријевић М. С., Астрономска опсерваторија, Београд, Југославија

Ђокић М., Астрономска опсерваторија, Београд, Југославија

Ђорђевић Р., Физички факултет Универзитета у Београду, Београд, Југославија

Јовановић Б. Д., Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Институт за уређење вода, Нови Сад, Југославија

Каназир Д., Министар за науку и технологију, Београд, Југославија

Кубичела А., Астрономска опсерваторија, Београд, Југославија

Милићевић В., Геомагнетски институт, Београд, Југославија

Милоградов-Турин Ј., Катедра за астрономију, Математички факултет, Београд, Југославија

Наумовски К., Астрономско друштво Милутин Миланковић Зрењанин, Зрењанинска гимназија, Зрењанин, Југославија

Нинковић С., Астрономска опсерваторија, Београд, Југославија

Оскањан А., Бјураканска астрофизичка опсерваторија, с. Бјуракан, област Арагацотн, Република Јерменија

Паквор И., Астрономска опсерваторија, Београд, Југославија

Поповић Л. Ч., Астрономска опсерваторија, Београд, Југославија

Поповић Г. М., Астрономска опсерваторија, Београд, Југославија

Протић-Бенишек В., Астрономска опсерваторија, Београд, Југославија

Салим С., Истраживачка станица Петница, Петница, Ваљево, Југославија

Саџаков С., Астрономска опсерваторија, Београд, Југославија

Секулић М., Астрономско друштво Алфа, Филозофски факултет, Ниш, Југославија

Тадић М., Природно-математички факултет, Приштина, Југославија

Томић А., Народна опсерваторија, Калемегдан, Београд, Југославија

Трајковска В., Астрономска опсерваторија, Београд, Југославија

Францисти Ј., Астрономско друштво Нови Сад АДНОС, Нови Сад, Југославија

Цветковић З., Астрономска опсерваторија, Београд, Југославија